Endelig er det på tide med et ordentlig, fysisk årsmøte igjen! Vi samles innendørs onsdag under landsleiren på Breim, og bruker tre effektive timer på å gå igjennom årets saksliste. Det blir blant annet presentasjon av årsmelding og regnskap, og vi skal vedta saker som årsplan og budsjett.

Ønsker du å ta opp en sak på årsmøtet, sender du den til styret@n4ha.no innen 3. juni. Sakspapirene i sin helhet sendes ut senest 6. juli, jfr. vedtektene.

Etter årsmøtet er det felles middag med hele leiren, etterfulgt av en skikkelig alumnfest!

Vi håper at dere etter to slitne år med pandemi er like klare som oss, både til årsmøte og fest. Vi gleder oss til å se både gamle og nye fjes, og håper på skikkelig godt oppmøte.

Informasjon om antall delegater per alumnklubb sendes ut ved et senere tidspunkt, men vi vil gjøre oppmerksom på at møtet er åpent for alle uavhengig av stemmerett.

Ta kontakt med oss ved behov for tilrettelegging.

Mange unge mennesker står samlet i et rom.