Alumnar og leiarar kan skrive namn på aktivitet hvis dei har eit ønskje om å delta.

Skal du ikkje delta på heile leiren, er det fint om du skriv kva for dagar du er på leirområdet.