Velkommen til distriktsleir!

 

Me i Marås 4H har den glede av å invitere dykk til distriktsleir på Toska 17-19. juni.

Leiren er for aspirantar og 1.årsjuniorar, født 2010-2012.

Leiravgifta er kr 600,- pr. medlem. Dette inkluderer alle måltid og aktivitetar.

I år har me ikkje valfrie kurs, men me har eit kurs med Sankaren frå Fedje, kor me skal sanke, fiske og laga mat i fjæra.

Me ynskjer at alle klubbar deltek med ein vaksen pr. 8 leirdeltakarar.

Bindande påmelding innan 1.juni 2022

Send påmelding samla frå kvar klubb til kolaaskjersti@gmail.com og samla innbetaling av leiravgift frå kvar klubb til kontonr. 3632.58.76179.

Mvh Marås 4H


Program:

Fredag

18:00-19:00             Oppmøte og klargjøring av leir

19:00                                     Middag

20:00                                     Bli kjent leker

21:00                                     Kiosk, disko og volleyball

23:00                         Leggetid

Lørdag

08:00                         Vekking

08:30                                     Frokost

09:30                         Kurs med Sankeren

12:00                         Lunch med Sankeren 

16:00                         Tilbake fra kurs

16:30                         Nons

17:00                         Aktiviteter

19:00                         Middag

20:00                         Disko, kiosk og sosialt 

24:30                         Leggetid

Søndag

08:00                         Vekking

08:30                         Frukost

09:00                         Nedpakking og heimreise

Fisking    Fisking  

Fisk    Krabbe