Det pågåande prosjektet på Storhaug ynskjer å få etablert ein 4H-klubb, Haugen 4H, i byrjinga av 2022. Målet er at klubben skal vera sjølvgåande med medlemmar som sit i styret og frivillige vaksne som er med som rettleiarar. Det er nemleg slik at i 4H er alt medlemsstyrt. Barn og unge kan sjølv bestemma kva dei ynskjer å gjer, og det er barn og unge som former eit styre.

Klubben er avhengig av at det er nokre frivillige vaksne med som klubbrådgjevarar, som er med å held eit overblikk og passer på at ting blir gjort. Har du lyst å vera med, så ta gjerne kontakt med Hege på 48177935.

Når ein tilhøyrar ein 4H klubb har ein i løpet av eit år eit prosjekt som ein gjer åleine eller i lag med andre. Tema på prosjektet vel ein sjølv ut frå kva ein sjølv syntest er interessant. Her skal ein gjennomføra nokre oppdrag i løpet av året, og det er òg spesielt her ein opplever det «å læra ved å gjera». Oppdraga finnast i https://4h.no/oppdragsbanken/.