Har du eller kjenner du nokon som har lyst å vera med? Meld interesse på Ungfritid.no

Du finn oss også på Facebook og Instagram på Haugen 4H.