Årsmøtet er det viktigste møtet 4H Troms har i løpet av året. På årsmøtet velger vi nytt styre og legger langsiktige planer for aktiviteten fremover.

  1. To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter
  2. To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
  3. En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
  4. En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  5. En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  6. En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene som er tilsluttet 4H Norge sentralt, kan fylkesårsmøtet etter innvotering knytte til seg andre organisasjoner, grupper og institusjoner som er av særlig interesse for 4H-arbeidet i fylket.
  7. Fylkesstyrets medlemmer.