Bruk av frifondmidler skal rapporteres innen 1. desember. Rapporteringen gjøres enten via Min side/Min klubb eller i medlemsregisteret, se skjermbilder nedenfor fra Min side/Min klubb.

Innen fristen 1. desember skal dere ha fylt ut og lagt ved følgende:

  • Fylt ut årsmelding i medlemsregisteret, inkludere aktiviteter gjennomført i klubben, regnskap og forbruk av frifond
  • Oppdatert 4H klubbens medlemsliste
  • Lastet opp vedleggene årsplan, signert regnskap, balanse, revisor, kasserer og frifondmelding, se eksempel nedenfor
  • Registrert nytt styre for 4H klubben
  • Registrert årsrapport, skal gjøres av ny valgt styreleder.
  • Dokumentert minst en aktivitet eller arrangement som er finansiert helt eller delvis med støtte av Frifond og gjerne legg ved bilder.

Frifond midler mottatt – blir fylt ut av 4H Norge sentralt. Dere fyller inn hva dere har brukt av disse pengene. Har dere penger igjen vil dere motta en faktura fra 4H Norge på denne summen og den må betales tilbake så fort som mulig, slik at dere kan få utbetalt nye frifondmidler innen 20.desember.


Eksempel på et Frifond-regnskap:Eksempel på et Frifond-regnskap

Denne klubben har et overforbruk på 50 kroner. Regnskapet/oversikten viser hva midlene er brukt til og at midlene er brukt i løpet av 4H-året. Oversikten viser også at de har levert dokumentasjonen som kreves. Malen er hentet fra kassaboka.


Frifond-midler kan rapporters fortløpende etter hvert som pengene brukes - husk bare å lagre underveis.