Bestilling av prosjekthefter og merker gjøres i 4H-butikken.

Når medlemmene har registrert sine 4H-prosjekt, enten manuelt eller digitalt, kan høstfestlisten kjøres ut. Listen gir en oversikt over hvilke merker medlemmene skal ha. Merkene bestilles via vår nettbutikk/4H-butikken.

NB! Dette bør gjøres i god før høstfesten!

Merk at for å bestille merker, må du logge inn med bedriftsprofil/innkjøper i nettbutikken. Mer info om dette finner du i 4H-butikken.