Torsdag 4. juli:


Innsjekk for de som har meldt inn dette fra kl. 18 og utover.

Kl. 19.00 – 20.00 Middag

Kl. 20.00 Møte for sentralstyret og ordførere

 


Fredag 5. juli:


Kl. 08.00 - 10.00 Frokost for de som kommer torsdag

Kl. 09.00 - 10.30 Frammøte, registrering, innsjekk for de som kommer samme dag

Kl. 10.00 - 10.40 Årsmøtekurs

Kl. 11.00 Offisiell åpning av landsmøtet

Kl. 11.00 - 13.00 Landsmøte

Kl. 13.00 - 14.00 Lunsj

Kl. 14.00 - 16.00 Landsmøtet fortsetter

Kl. 16.00 - 16.30 Pause

Kl. 16.30 - 18.30 Landsmøtet fortsetter

Kl. 18.30 Landsmøtet avsluttes for dagen

Kl. 20.00 Landsmøtebankett


Lørdag 6. juli:


Kl. 07.00 - 08.30 Frokost

Kl. 09.00 - 11.00 Landsmøtet fortsetter

Kl. 11.00 – 11.30 Pause

Kl. 11.30 - 13.00 Landsmøtet fortsetter

Kl. 13.00 Avslutning av landsmøtet

Kl. 13:00 - 14:00 Lunsj

Kl. 14.00 Hjemreise eller felles transport til Landsleir.