Du skal velje 2 aktivitetar/turar.

Det vil seie ein aktivitet/tur måndag og ein/aktivitet/tur tysdag.

Til informasjon har nokre av aktivitetane ei ekstra utgift! Dette er informert om i oversikta under den aktuelle aktivitet.

Oversikt over aktivitetane på landsleir 2022

Les meir om aktivtetane på nettsida vår.