Vi har i år gleden av å tilby kurset - Lær deg å bruke motorsag, gjennom Aktiv skogbruk til en svært rimelig pris da vi har fått støtte fra skogmidler hos Viken fylkeskommune.

Kursinnhold:
Et kurs for deg som er fylt 15 år og vil lære å bruke motorsag med kyndig kursleder. Deltakerne skal lære om stell og vedlikehold, riktig verneutstyr, sikkerhet og bruk av motorsag. Det blir både teori og praksis ute i skogen, og kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Utstyr du trenger for å bli med på kurset:
Motorsag og godkjent verneutstyr for arbeid med motorsag: hjelm med visir og hørselvern, bukse og støvler

NB! Det er bindende påmelding etter påmeldingsfristen 20.april om du melder deg av etter fristen må du betale hele deltakeravgiften på 3000,-                                                                                                            

Har du spørsmål ang kurset send en epost til 4H-kontoret: hilde-kristin.oynebraaten@4h.no