TEMA

  • Inspirasjon til klubbarbeid
  • Nytt Plakettløp
  • Erfaringsutveksling og klubbaktiviteter
  • Informasjon fra 4H Buskerud og spørsmål/tips fra dere
  • Uteaktivitet
  • Sosialt felleskap

*med forbehold om endringer

Klubbrådgiversamlingen 2019

 

Velkommen til en ny og artig inspirasjonssamling for 4H Buskerud.