Er du senior og 15 år eller eldre? Vil du lære mer om hvordan du bør lede en gruppe, lage aktiviteter for de andre i klubben, bli enda flinkere til å håndtere utfordringer og i tillegg lære mer om deg selv? Da bør du bli en Trivselsagent.

4H-prosjektet skal være både individuelt og et samarbeid med andre agenter både i Buskerud og i Vestfold. Derfor er ett av kravene at du deltar på fellessamlingene, noe du kommer til å få enormt utbytte av. Hvordan vi legger opp samlingene og antallet skal vi avtale og planlegge på den første samlingen i felleskap. Foruten kurs og spennende aktiviteter, skal samlingene brukes til å planlegge videre framdrift av prosjektet, dele idéer og ikke minst ha det gøy sammen. Vi skal også i sammen prøve å skape trivsel og skøy for andre 4H-ere på fylkesarrangement og hjemme i klubbene. Det er ikke for ingen ting at prosjektet heter   ”Trivselsagent”!

Målet er at du skal lære nye ting som du kan ta med tilbake til klubben din og andre i nærmiljøet ditt. Et av kravene i prosjektet er: Skape og spre trivsel og gjennomføre et trivselstiltak på minst 2 av fylket sine arrangement. Men er du en aktiv 4Her fra før vil ikke dette medføre så mye ekstra.
Første samling/oppstart blir 06.-08.mars.  Her vil du få en introduksjon i hva 4H-prosjektet innebærer, og vi vil her planlegge veien videre. Det er pliktig oppmøte på denne samlingen dersom du skal være Trivselsagent 2020

NB! Har klubben din prosjektvalg i januar/februar?

Fristen for å melde seg sin interesse for å være med på dette prosjektet er allerede 15. januar, så du må bestemme deg til da! Det er kun 8 plasser fra hvert fylke, så derfor må du sende en epost til 4H-kontoret og fortelle hvorfor du ønsker å være med.

Hvis du vil være Trivselsagent i 2020 send en e-post til 4H kontoret: hilde-kristin.oynebraaten@4h.no