Søknadsfristen for å delta i Skogselskapets Skogpris 2023 er 1.desember.

Noen klubber har arrangert skogdager, hatt klubbmøter og overnattingsturer i skog og mark, andre har laget mer permanente uteplasser i skogen eller drevet med skogplanting. 4H-erne deres har kanskje hatt 4H-prosjekt som motorsag, ungskogpleie eller skogplanting.

Skogselskapet i Buskerud og Telemark vil gjerne premiere den klubbene som bruker skogen mye i sine aktiviteter. Skogselskapet deler hvert år ut en Skogpris til den 4H-klubbene som har hatt stor aktivitet innen skog og utmark.

I år er prisen på kr. 3.000.- og vinnerne av vil bli offentliggjort på 4H Buskerud sitt årsmøte 17.mars 2024.

 

Vurderingen blir gjort på grunnlag av:

- Antall 4H-prosjekt innen skog og utmark

- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til skog/skogbruk

- Har deres klubb plantet skog?

- Andre aktiviteter som klubben finner aktuelle

NB! Andre uteaktiviteter som fisketurer ol. som ikke direkte omhandler skog trenger dere ikke ta med i søknaden.

 

Vær med i kampen om Skogselskapets Skogpris 2023, og fyll ut skjemaet som ligger under dokumenter på høyre side!