Årets hedersgjester var de 31 ungdommene som fikk 4H-plaketten, dette er en utmerkelse som henger høyt i organisasjonslivet.

Plakettmottagerne representerer samfunnsengasjerte ungdommer med klare mål her i livet. Ofte ser man igjen disse ungdommene i ledende samfunnsposisjoner, og mange av våre mest kjente politikere har 4H-bakgrunn. I år var det totalt 42 plakettmottagere fra 19 av Buskeruds 28 4H-klubber.

Kvelden bød på middag, festtaler og et tilbakeblikk på 4H-ernes år i organisasjonen, og både ordfører i Modum kommune, Sunni Grøndahl Aamodt, og flere æresgjester var til stede.

Kvelden ble avsluttet med overrekkelse av 4H-plaketten til stolte 4H-ere, hyppig fotografert av stolte foresatte.