Årets valgkomite er i gang med arbeidet, derfor sender de nå ut en anmodning til 4H-klubbene om nominasjoner på medlemmer til de ulike styrepostene i 4H Buskerud.

Valgkomiteen består av Hilde Mari Kolbjørnsgard, Ellen Bergheim Rønning, Halvor Garås, Ingvild Jokstad og Vebjørn Håvardsrud. De har nå startet arbeidet med å finne gode kandidater til Fylkesstyret for 4H Buskerud som skal velges på årsmøte 17. mars 2024 og her trenger vi deres hjelp.

4H Buskerud er en del av region Sør Øst som består av 4H-fylkene, 4H Agder, 4H Akershus og Oslo, 4H Vestfold, 4H Telemark og 4H Østfold felles regionledelse.

4H Buskerud trenger motiverte og gode kandidater som ønsker å stille til valg for å gjøre en innsats for 4H i Buskerud.  De vet at det er mange engasjerte seniorer, og frivillige voksne  rundt i fylket.

Styremedlemmene  kunne møte på styremøter og i tillegg utføre oppdrag og aktiviteter mellom møtene.

Det er viktig med en god og bred erfaringsbakgrunn for de nye og sittende medlemmene i styret.

De håper at din klubb har kandidater som dere vil nominere.  

Vedlagt ligger et skjema med diverse spørsmål som de ber dere/kandidatene som ønsker å stille til valgfylle ut, så kan de ta nærmere kontakt med de aktuelle kandidatene. 

Skjema returneres på mail til 4hbuskerud@4h.no innen 15. desember, så blir nominasjonene videre sendt til de i valgkomiteen.

Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt på mail eller telefon med en i valgkomiteen.

 

Kontaktinformasjon:               Tlf                                Mail    

Hilde Mari Kolbjørnsgard        95 99 27 63               ohimari@online.no

Ellen Bergheim Rønning         97 52 62 31               ell-mabe@online.no

Halvor Garås                             48507020                  h-garaas@online.no