4H-klubbene styres av de unge, men det er samarbeidet med foresatte og klubbrådgivere, som gjør dette mulig. Som foresatt i 4H, er du en viktig støttespiller for medlemmene, andre foresatte og klubbrådgivere. Foresatte vil bli spurt om å bidra på ulike aktiviteter og arrangement. Hvis mange deler på oppgavene, blir det ikke så mye på hver. En 4H-klubb med god støtte fra voksne, er en levedyktig klubb.


Er du engasjert og har lyst til å bidra? Meld fra til din lokale klubb!  - All innsats – liten eller stor - er velkommen. Engasjerte foresatte opplever det som givende å få være en del av det gode 4H-felleskapet.