Slik er et typisk 4H-år. Det kan være store variasjoner mellom fylkene/klubbene.

4H-året
JanuarStyreverkurs
Klubbmøte(r)
Februar:Klubbmøte(r)
Mars:Fylkesårsmøter
Fylkesstyreopplæring
Klubbmøte(r)
April:Storkurs
Klubbmøte(r)
Mai:4H-dagen (4. mai)
Under åpen himmel
Klubbmøte(r)
Juni:Lokale leirer
Aspirantleir
Fylkesleir
Juli:Landleir/Nordisk leir
August:Klubbmøte(r)
September:Friluftslivets uke
Gøy på landet | 4H-gårdene
Klubbmøte (r)
Oktober:Høstfester
Klubbmøte(r)
November:Årsmøte i klubbene
Klubbmøte(r)
Desember:Julegrøt/juleavslutning i klubbene