Arrangementsmedlemskap er en mellomting mellom et aktivt og et passivt medlemskap. Medlemskapet er for barn og ungdom (10 -18 år) som kun er med på en aktivitet/ett arrangement pr. år.

Arrangementsmedlemmene inviteres til åpne arrangement og får tilsendt medlemsbladet AKTIViTET.

Arrangementsmedlemmer skal ikke delta på klubbens ordinære aktiviteter eller ha 4H-prosjekt. De som ønsker det, må meldes inn som hovedmedlem, evt. søskenmedlem.

Oversikt over våre kontigentsatser.

Meld deg inn her!