En alumn er et 4H-medlem over 18 år, som ønsker å gjøre en innsats for 4H. Mange alumner har gjennomført 4H-programmet, og mottatt plaketten, men det er ingen forutsetning.

Oversikt over våre kontingentsatser.

Meld deg inn her!