Dette er vaksenleiarkurset på Storkurset på Vassenden.

Her vert det erfaringsutveksling og høve til å stille spørsmål om arbeidet i 4H-klubben.

Meld dykk på:

Kaffikurs og psykososial fyrstehjelpskurs for vaksne
Før lunsj vert det psykososialt kurs, og etter lunsj vert det erfaringsutveksling. Kurset er opent for både vaksenleiarar og alumnar.
Instruktør: Kari Anne Grimelid Årset og Eirik Førde