4H Oppland og 4H Hedmark har gleden av å invitere til digitalt styrevervskurs på Teams, lørdag 30. januar fra klokken 10:00 - 17.00

 

Kurset er for alle som er valgt inn i styret i 4H-klubben sin. Vi håper alle erfarne og ferske styremedlemmer får til å delta på en hyggelig dagssamling på Teams. Der vil du få opplæring i ditt styreverv sammen med 4H-ere som har samme tillitsverv i andre klubber.

 

Gå gjerne sammen med naboklubben om det lar seg gjøre, og lag dere en liten sosial samling for hvert enkelt styreverv. På den måten slipper dere å sitte alene foran skjermen mens kurset pågår. (Obs! Følg lokale retningslinjer i gjeldende kommune)

 

Ved påmelding må du velge hvilket av kursene du ønsker å delta på.

  • Leder/nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Styremedlem

Påmelding: https://4h.no/arrangementer/styrevervskurs-2021-article40878-993.html?instance=0

 

Frist for påmelding er 21. januar.

Program og mer info kommer etter påmeldingsfristen

 

Grunnet at kursene er digitale vil det være en samlet pris på 850 kr per klubb uavhengig av hvor mange som deltar fra klubben. Har klubben din 10 deltakere eller 1 blir prisen den samme, 850 kr per klubb! 

 

*Obs! Vi sendte ut invitasjon i julehilsningen fra Oppland der vi ønsket velkommen til et fysisk kurs og med en deltakeravgift pr deltaker. Dette trekker vi nå tilbake og kommer med en ny invitasjon til et digitalt styrevervskurs