I 2022 blir det 2 styrevervkurs i Trøndelag. Det andre er 28.-30.januar på KGravvik Skole i Nærøy. Ettersom det ikke blir kurs i midtre del av fylket i år, har vi lagt opp programmet slik at det skal være tid/mulighet til å komme seg på kurs, selv om en må reise litt lengre enn normalt.

Vi kommer til å kjøre følgende kurs:
Leder/Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem 
Friluftsliv

Alle klubbene vil få tilsendt en samlefaktura for alle sine deltagere på kurs i etterkant.
OBS! Begrenset antall plasser, førstemann til mølla gjelder.

PROGRAM:
NB! Med forbehold om endringer

FREDAG

19.00-21.00 Ankomst deltagerne med kveldsmat og sosialt
21.00 Velkommen på kurs, introduksjon

23.00 Ro for kvelden

 

LØRDAG

08.00 Frokost

09.00-12.00 Fellessamling/morgentrim + oppstart kurs

12.00-13.00 Lunsj

13.00-16.00 Kurs 

16.00-17.00 Middag

17.00-19.00 Kurs+ planlegging av ÅLVÅGS 

19.00 ÅLVÅGS 

21.00 Kveldsmat

23.00 Ro for kvelden

 

SØNDAG

08.00 Frokost

09.00 Morgentrim

09.30 Kurs+ evaluering 

12.30 Lunsj

13.15 Felles avslutning

13.30 Hjemreise 

 

Velkommen på kurs!