Bli med på digitalt Styrevervkurs 2022!

 

Velkommen til styrevervkurs lørdag 15. januar!

På grunn av korona- situasjonen ser vi oss nødt til å holde styrevervkursene digitalt. 

15. januar ønsker vi velkommen til digitalt styrevervskurs for tillitsvalgte medlemmer i 4H Nordland. Det blir ulike kurs for store og små, og vi garanterer et morsomt og lærerikt opplegg. Kursene vi kjører for 4H-erne i år er leder, kasserer, sekretær, styremedlem. Media og synlighet inngår i alle kursene. Innimellom kursøktene blir det ulike digitale-sosiale aktiviteter. Kursene starter kl. 10.00 og slutter ca.15.00.  Aldersgrense for å være med på styrevervkurs er 12 år. Dersom en klubb ønsker å sende noen under 12 år, må dere ta kontakt med 4H-kontoret først.

Det er gratis å delta. Alle påmeldte får en invitasjon med lenke til sitt kurs. 

Vi gleder oss til å se dere

 

PÅMELDING OG INFO:

Gå inn på https://4h.no/arrangementer/styrevervkurs-2022-article84402-1041.html?instance=0 og meld deg på!:) Mangler medlemsnummer? Let etter tidligere faktura fra 4H eller spør klubbrådgiver A i din klubb. Meld deg på og velg i neste steg hvilket kurs du skal være med på.

 

Kontaktpersoner/kursansvarlige

Emma Sofie Sørgjerd Henriksen- 92112875

Natalie Temre- 47316095