Oppdateringer pr. 14.02.20:

Stor takk til våre sponsorer:
 

                                 logo Bremnes Seashore

 Logo Vindafjord kommune        logo for Tveit regnskap & rådgiving responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50


logo for AutoStore          reklame for Fjellheim Gård responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Fellestransport fra Brusand til Skjold: 

Oppmøtested

KLOKKA

Brusand - Coop

15:00

Varhaug - Esso

15:10

Nærbø – Loen

15:20

Bryne – Shell Bryne kryss 506/Rv 44

15:35

Klepp - Jærhagen

15:45
 

Multiblokk, Skjæveland  

Tjensvollkrysset,Esso 


Mortavika  (ferja)

15.50

16.30


17:00

Skjold

18:15

 

 

   

 

Kursreglene er viktige å kunne. Last ned som pdf her.  (174KB)

 1. Vær presis – følg programmet
 2. Gå ikke ut av kursområdet uten tillatelse
 3. Det er ikke tillatt å ha utenforstående med seg inn i kursområdet
 4. Si fra til din leder/instruktør dersom du blir syk eller skadet
 5. Hold orden - bruk søppeldunkene
 6. Det er ikke tillatt å ha eller bruke alkohol eller andre rusmidler
 7. Energidrikker er ikke tillatt
 8. Røyking kun på anvist sted
 9. Etter rosignalet skal det være ro i sovesalen.
 10. Det er forbudt å ha pc i sovesalen
 11. Ikke bruk utesko inne
 12. Husk at du må ha tillatelse for å kunne
  publisere bilder på sosiale medier
 13. Pc tas ikke med inn i sovesalen

Brudd på reglene vil føre til at 4H-medlemmet får arbeidsoppgave som skal gjennomføres eller blir sendt hjem. Alvorlighetsgraden i og reaksjon på regelbruddet vil bli vurdert av prosjektleder, beredskapsansvarlig og organisasjonsrådgiver. 

Brev til alle deltakere, alumner og ledere (sendt på epost tirsdag 11.02).
Last ned som pdf her. **************************************************

Å «læra ved å gjære» er mottoet vårt, og når du har et styreverv får DU virkelig lære hva det vil si å drive en 4H klubb. Og på styrevervkurset vil du lære hvordan du kan utføre ditt verv på en god måte, og hvilket ansvar du har i styret.
 


Er du valgt inn i lokalstyret i 2020?
Denne helgen kan du lære mer om hva oppgaver det enkelte styrevervet har ansvar for, enten du er valgt til leder/nestleder, kasserer, sekretær eller styremedlem.

Sitter du ikke i lokalstyret? Vi har da kurset til deg også: Start kurs i styreverv, her får du lære hva de ulike vervene har ansvar for, slik at du er forberedt om du kan tenke deg å bli med i styre et senere år.

Allerede deltatt på mange styrevervskurs? Vi har kursene for deg også.
Nytt i 2020 er kurs innen arrangementsledelse. Vil du lære mer om hvordan arrangere en vellykket klubbkveld, eller er klubben din ansvarlig for å arrangere et av de større arrangementene i 4H Rogaland. Da er dette kurset for deg. Det er de samme prinsippene som gjelder enten det er et stort eller lite arrangement, områder som planlegging, kommunikasjon, ledelse og gjennomføring er viktige uansett størrelse på arrangementet.
I tillegg kan du velge Friluftheltkurs eller Årsmøteseminar.


Kursinnhold

Vi vil i år tilby åtte forskjellige kurs, inkludert det nye kurset innen arrangement.

Nyvalgt leder / nestleder
Dette er kurset for deg uten ledererfaring. Hvordan lede ett møte? Hvilken oppgave og ansvar følger vervet? Hvordan få til et godt samarbeid med resten av klubben og klubbstyret? Delegering av ansvar.

Kasserer 
Kurset inneholder regnskap og budsjett, vi gjennomgår oppgaver og ansvarsområder som følger dette vervet. Hvordan kan klubben få inntekter? Økonomisk planlegging, årsavslutning og rapportering.

Sekretær
For å dokumentere hva som skjer i klubben trenger du oversikt. Gjennomgang av møteboka, innkalling, referat, medlemsregister, årsmelding og årsplan.

Styremedlem
…er ofte første verv for mange. Innføring i styrearbeid generelt. Hva kjennetegner de forskjellige verva? Styremedlemmet må sette seg godt inn i det de andre i styret gjør og være klar til å overta deres ansvar når det blir nødvendig.

Startkurs i styrearbeid
Her starter vi med grunnleggende informasjon om hva det vil si å være i et klubbstyre, hva 4H er og hvordan drive en 4H klubb.

Friluftsheltkurs
Liker du å lage mat på bål, være på tur og synes at enda flere 4H-ere bør få oppleve det samme? Vil du bidra til at flere får gode naturopplevelser, da kan du bli en friluftshelt! Friluftshelt kan være det perfekte 4H-prosjektet for en senior som kanskje har hatt «Friluftsliv» som prosjekt tidligere, og som nå har lyst til å ta mer ansvar for andre. 

En friluftshelt lærer selv grunnleggende kunnskap om friluftsliv og hvordan man kan ta med andre barn og unge på tur og friluftsaktiviteter. 
Her har vi plass til 15 deltakere og ønsker at flest mulig klubber skal være representert. Fint om klubbstyret avgjør hvem som skal være klubbens representant. 

Årsmøteseminar
Hva mener du er viktig for 4H Rogaland de neste to årene? Bli med og bestem! Det blir gjennomgang av årsmøtepapira og regler for gjennomføring av årsmøte. Hvordan stemme, hvordan ta ordet og hvordan komme med fremlegg til endringer. Det her seminaret passer for de som har stemmerett eller som allerede har vært på kurs i sitt styreverv. Dette er ett nytt kurs for oss, men er utprøvd i 4H Hordaland i flere år med veldig gode tilbakemeldinger.

Arrangørkurs – nytt i 2020
Har du og klubben din lyst til å arrangere fylkesleir, men ikke vet helt hvor dere skal starte? Eller ønsker dere å lage til den beste aspirantleiren, regionleiren eller kurshelgen? Då passer arrangørkurset perfekt for deg! Her får du lære litt om kva som skal til for å arrangere et større 4H-arrangement og hvordan arbeide godt som arrangør, samtidig som du har det sosialt og kjekt!

kolasj med aktivitetsbilder fra 4H

Er du usikker på hvilket kurs som passer deg? Diskuter med klubbstyret ditt, hva trenger klubben?
Du kan gjerne også ta kontakt med Iris, som både har vært deltaker og instruktør på styrevervkurs eller Anne-Berit som jobber i 4H Rogaland.

Iris Merete Natten Frydenlund - Instruktøransvarlig

Mobil: 97171419 Epost: iris.natten@outlook.com

Anne-Berit Ånestad Brovold - Organisasjonsrådgiver

Mobil: 41207839 Epost: anne-berit.brovold@4h.no


Påmelding
Vi vil også i år utfordre klubbene til å tenke på rekruttering og kanskje sende noen som enda ikke har et styreverv.

Påmeldingen skjer via medlemsregisteret og er åpen til 15. januar
Påmeldingen er bindende og ved avmelding etter 20.januar refunderes ikke kursavgift.


Voksne ledere*
Fylkesstyret viderefører gode erfaringer og klubb/nemnder stiller med 1 voksen leder pr påbegynte 10 deltakere på dette arrangementet.

Lederne vil få noen dugnadsoppgaver, trent lattermusklene, lite søvn og få omgås fylkets beste ungdommer. 
På lørdag dagtid tar vi oss en tur på bedriftsbesøk.

Påmelding i medlemsregister med samme frister som deltakerne. 


Pris
Klubben betaler 800 kr pr deltaker som er påmeldt, lederne betaler kun for transport.


Transport
Etter påmeldingen setter vi opp busser. 
Vi satser på å sette opp en buss langs Rv 44 og plukke opp deltakere på veien. En annen fra Stavanger. 
Disse kjører E39 Mortavika-Arsvågen til Aksdal og videre til Skjold.
Deltakere/klubber som ikke er påmeldt fellesreisen avtaler selv hvordan de skal reise til og fra kurset.

Pris på bussen blir fastsatt etter antall påmeldte, og endelig rute blir av gjort etter påmeldingsfristen er ute. 


Årsmøte
Søndag 16.februar avsluttes kurset med årsmøte i 4H Rogaland. Innkalling sendes ut senere.


Program                                                        
Det blir kursing både på fredag og lørdag innen det kurset du har valgt. På lørdagskvelden blir det flott festmiddag med god mat og kjekk underholdning. Detaljert program legges ut senere (forbehold om endringer)


Informasjon
E-post ble sendt en uke før til alle påmeldte, med kopi til pårørende for de under 18 år.


Instruktører
Instruktørene er våre eldste medlemmer som har fått opplæring på nasjonalt DAF kurs (Drift av 4H klubb)
VELKOMMEN PÅ KURS!