SIKT 21  
Storkurs i koronatid

Vi gjør om til dagskurs og sprer kursdeltakerne på ulike arenaer og på ulike tidspunkt. Det er viktig for oss at noe av fellesskapet blir bevart.
 

Opprinneleg storkursarrangør, 4H-nemnda i Hå, arrangerer dagskurs den 20. mars for sørfylket. Mange av kursene blir utomhus og på ulike arenaer for å holde smittevernreglene.

Dette blir startskuddet for SIKT21, og det vil bli kurstilbud til medlemmer i nord-fylket i samarbeid med 4H klubbene der og 4H Rogaland senere i 2021.
 

Kursoversikt blir publisert senest 1.februar. 

Påmeldingsperiode: 8.februar til 22.februar.

 

Mer informsjon kommer.