Vi satsar på nye regionmøte i 4H Sogn og Fjordane i veke 39, september 2020.

Møta er frå klokka 1800 til 2030.

Førebels plan er at møta vert:

Måndag 21. september 2020: Balestrand

Tysdag 22. september 2020: Gloppen

Onsdag 23. september 2020: Fjaler

Torsdag 24. september 2020: Bergrosa 4H i Gaupne, Luster

Torsdag 24. september 2020: Ørn 4H i Hennebygda, Stad

Fredag 25. september 2020: Gulen

 

4H Sogn og Fjordane står for mat og program, samt friluftsaktivitetar for born, ungdom og vaksne i samarbeide med friluftheltinstruktør/trivselsagent.

Meir info kjem når det nærmar seg. Det vert påmelding til møtet.

Sommarferien i år og status i høve smittevern/korona når hausten kjem, vil avgjere korleis gjennomføringa av regionmøte kan føregå på ein trygg måte. Vi vonar alle i 4H held fram med å bruke klårt hovud, varmt hjarte, flinke og reine hender og ha ei god helse.