Plakettmottakar med følgje vert med dette invitert til

 

PLAKETTFEST

 

Laurdag 16. januar kl. 14.00

 

Festen vert halden på Kløvertun,  Os Sanitetsforening.

Adresse: Landboden 45, 5200 Os.

Frå Bergen følger man E39 mot Halhjem. Når du kjem til rundkøyringa ved bensinstasjonen Uno-X Os, svingar man av til Os sentrum på Riksveg 552. Kløvertun ligg like ved Os Kyrke.

 

Festen startar kl. 14.00 og varer til om lag kl. 17.00, seinast kl. 17.30.

Det er ordførar i Alver kommune, Sara Hamre Sekkingstad, som deler ut plakettane saman med fylkesstyreleiar Synne Røthe Sandal.

 

På grunn av koronatiltak kan plakettmottakarane kun ta med seg ein person.

Pris pr. pers. kr. 400,- inkluderer middag, kaffe og kaker.

Bindande påmelding innan 4. januar 2021.

Fint om plakettmottakar og pårørande som var påmeldte til plakettfesten 21. november gir beskjed om dei ønskjer å delta 16. januar.

Viss det er fleire som ønskjer å melde seg på, se informasjonen under.

Plakettmottakararne melder seg på  i medlemsregisteret. Klubbane betaler for dei.

Betaling: Det vert sendt ut giro på e-post frå 4H Norge til klubbane.

Foreldre/andre må betale sjølve. Betaling ved påmelding via 4H Hordaland si heimeside.

 

Plakettfesten blir avslutta med fotografering av plakettmottakarane.

 

Ved spørsmål, kontakt Turid på 4H-kontoret. E-post; hordaland@4h.no

                                                                          Mobil: 99 40 52 69 

 

Med venleg helsing 4H Hordaland