Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag med kursinstruktør fra Aktivt Skogbruk

DATO: Man. 17. - tors. 20. februar 2020 (vinterferien)
STED: Kalnes VGS, Sandtangen 85, 1712 Grålum
HVEM: Må ha fylt 15 år innen første kursdag
PRIS: Kroner 3850,- (faktura kommer på epost)
FRIST: Siste mulighet for å melde seg på er mandag 10. februar.
Begrenset antall plasser!

Motorsagkurset er en dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag med kursinstruktør fra Aktivt Skogbruk.

Kurset består av tre deler og du får tre kursbevis.

DEL 1: VEDLIKEHOLD AV MOTORSAG
Sagas verneinnretninger og deres funksjon, riktig renhold og vedlikeholdsrutiner, de viktigste vedlikeholdsområdene på saga, bensin og kjedeolje samt filing og vedlikehold av sagkjede.

DEL 2: HOGST MED MOTOSAG
Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag, riktig og sikre felle- og kvisteteknikker, bruk av arbeidsbenker, sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport, nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr, kapping av stammer i spenn, flerbrukshensyn samt riktig bruk og vedlikehold av verneutstyr.

DEL 3: UNGSKOGPLEIE
Vedlikehold av motorryddesag, kontroll og funksjonstesting av verneinnretninger, filing av ryddesagblad, innstillinger, sikker arbeidsteknikk, sikker skjæreteknikk,
verneutstyr og sikkerhetsregler, planlegging av arbeidet, resultatkontroll og praktiske øvelser.