• Ønsker du å få opplæring i bruk og vedlikehold av motorsag er dette kurset for deg.

  • Vi legger opp til at du får opplæring i vedlikehold og hogst med godkjente kursinstruktører.

  • Kurset er nå åpent for alle over 15 år

  • Du vil etter avsluttet kurs være sertifisert og godkjent for å benytte motorsag i arbeid.

Kravet for dokumentert opplæring for bruk av motorsag innen landbruket er 19 timers kurs.

Kurset er delt opp i to kurs som har egen kurspris og eget kursbevis. I praksis blir disse kursene holdt i sammenheng.

4 timers motorsagkurs: Teori inne med gjennomgang av sikkerhet på sag og bekledning, samt stell og vedlikehold av motorsag fredag kl 17.00 - 21.00

15 timers hogstkurs: Praksis ute lørdag og søndag 09.00 - 16.30

Du må ha fylt 15 år før første kurskveld