I 2022 arrangerer 4H Sogn og Fjordane leir for alle 4H-arar i heile landet. Temaet for leiren vert "Heilt lokalt", der vi vil setje hovudfokus på bygdelivet, og reisa den generelle bygda har hatt - frå jordbruk til kultur. Under landsleiren i  2022 ynskjer vi å feire dialektmangfaldet og bygdekulturen!

Leirområde: Norsk Fjordhestgard.

Meir praktisk info om påmelding og program kjem seinare.

Sjå landsleiren si eiga nettside.