Velkommen til digital klubbrådgiversamling lørdag 15. januar kl. 10-12!

På grunn av korona-situajonen blir klubbrådgiversamlinga digital.

4H Nordland inviterer til digital klubbrådgiversamling for alle klubbrådgivere i fylket. Aktuelle temaer for samlinga er klubbarbeid, prosjektplattform og inkludering. Det blir god tid for dere klubbrådgivere til å utveksle erfaringer. Dersom du har et tema du ønsker at vi skal ta opp, så send en mail til marte.brekke@4h.no. Vi håper på å se dere alle:)! 

Alle påmeldte får en invitasjon med lenke til møtet på mail.  Vi sees:)!