TEMA

  • Tema kommer
  • Tema kommer
  • Erfaringsutveksling og klubbaktiviteter
  • Informasjon fra 4H Buskerud og spørsmål/tips fra dere
  • Uteaktivitet
  • Sosialt felleskap
  • Middag med innhold

*med forbehold om endringer

Klubbrådgiversamlingen 2019

  NB! Prisen er foreløbig og endelig kommer i invitasjonen til høsten.

Velkommen til en ny og artig inspirasjonssamling for 4H Buskerud.