TEMA

  • Digitale prosjekt
  • Erfaringsutveksling og klubbaktiviteter
  • Informasjon fra 4H Buskerud og spørsmål/tips fra dere
  • Uteaktivitet
  • Sosialt felleskap
  • Middag med innhold

*med forbehold om endringer

Klubbrådgiversamlingen 2019

PÅMELDING

Bindende påmelding  innen 12. desember 2020. Det er viktig at fristen overholdes!! Faktura for deltakelse sendes til klubben.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på til Organisasjonsrådgiver i  4H Buskerud: Hilde-Kristin Øynebråten Hilde-kristin.oynebraaten@4H.no  

Velkommen til en ny og artig inspirasjonssamling for 4H Buskerud.