På Inspirasjonssamlinga kan du få fagleg påfyll og møte andre engasjerte vaksne i 4H!

Denne gongen vert det dagssamlingar saman med Styrekursa, på 3 ulike stader i Sogn og Fjordane. 

Programmet for samlingane kjem.

Fyll bilen med styrekursdeltakarar og bli med!