Samling for fylkesstyrene i 4H Trøndelag, Oppland og Hedmark samt ansatte.