Alle i fylkesstyrene i region midt: Oppland, Hedmark og Trøndelag samles helgen 17.-19. september på Versthuset på Røros. Gjennom helgen blir vi bedre kjent og jobber for å bli smartere, større og synligere sammen.