Fylkesleir på Mo

Publisert:
AVLYST

Leir

aug
  • Melding: AVLYST
  • Arrangør:
  • Mo i Sunnfjord
  • (heldags)

I år vert det fylkesleir i august, like før skulestart - men jordbruksskulen på Mo er ein kjend leirsstad så dette blir kjekt. Meir informasjon kjem.