Fylkesleir i Hordaland 2022_Påmelding for leiarar, alumnar og arrangør

Publisert:
jun
  • Pris: Kr 0,-
  • Arrangør:
  • Voss, Gjernes skule
  • (heldags)

Her kan alumnar, leiarar frå klubbane og arrangør melde seg på. Alumnar og leiarar kan skrive namn på aktivitet hvis dei har eit ønskje om å delta. Skal du ikkje delta på heile leiren, er det fint om du skriv kva for dagar du er på leirområdet.