Undrumsdal er en bygd i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark, med ca. 1100 innbyggere. Bygda ligger mellom Revetal og Horten i øst-vest-retning, og mellom Holmestrand og Tønsberg i nord-sør-retning, med 10-15 minutters kjøring til hvert av stedene. I bygda ligger det mange gårdsbruk og flere boligfelt. Samfunnshuset Dalheim ligger rett ved en av bygdas 2 skoler - Solerød skole. Det er her sommerens fylkesleir skal være. Teltleiren skal være på bygdas idrettslags, IF Hauks, fotballbane.

Tema er Viking og dette blir noen artige dager fylt med Viktigleker og Vikkingaktiviteter.

Mange flotte fagaktiviteter i Vikingstil, men også mange andre spennende.

Mer info kommer