I 2021 vert det ikkje høve til å ta med observatørar til møtet.

Representantane skal veljast mellom medlemmene i 4H-klubben på årsmøtet.

Meir informasjon og program kjem.