Her har klubben mulighet til å forme hvordan 4H Trøndelag skal se ut. 

Eventuelle innkomne saker skal sendes til leder.trondelag@4h.no innen 23.februar. 

Informasjon om årsmøtet er sendt ut til alle klubbene via mail.