Bli med på fellesreise til årets landsleir i Bodø!

 4H Oppland organiserer fellesreise for alle som skal reise på landsleir i Bodø. Vi reiser felles med buss til leiren, og Haverstad turbiler tar oss trygt frem. Bussen starter helt Sør i Oppland og plukker opp alle som skal være med gjennom hele fylket. 

Prisen for fellesreise med buss er max 3 000,- kr per person. Jo flere som melder seg på landsleir og velger fellesreise, jo billigere blir det!

Velg en morsom, sosial og trygg fellesreise til landsleir! Husk å melde deg på!