Tema for møte blir erfaringsutveksling med tips til gode møteaktiviteter nå med koronarestriksjoner,

Planlagte arrangement.