Torsdag 27. august kl. 19 inviterer 4H Telemark til digital klubbrådgiversamling på Teams. Egen invitasjon med agende blir sendt ut to uker innen arrangementet til alle klubbrådgivere. På møtet vil vi snakke om høstens program, koronasituasjonen, høstfester og annet klubbene ønsker å ta opp.