Vi har mange engasjerte klubbrådgivere i hele Rogaland. Målet vårt er å inspirere og informere dere, slik at dere fortsetter med gode 4H aktiviteter for medlemmene deres.

Planlegging av høstfest mm står på programmet denne kvelden.

Mer info og invitasjon til TEAMS møtet kommer 31.august

Vi får ofte enda bedre og mer kreative løsninger sammen med andre mennesker. Derfor er det godt å få treffes, selv om det er digitalt. Velkommen!