På denne samlingen er 'Årsmøteregistrering' hovedtema. Fristen for registreringen er 1. desember, og alle klubbene må ha avholdt sine årsmøter før denne dato.

Både frifondmidler og momskompensasjon blir ubetalti først halvdel av desember, derfor er fristen ny i år. 

Det er det gamle klubbstyret som skal registrere årsmøteopplysningene, men unntak av Årsrapport (dato for årsmøtet). Den er det nyvalgt klubbleder som skal registrere.

Hvis dere har noen spørsmål til temaet, send de gjerne på e-psot til Inger innen fredag 20. november.

LYKKE TIL MED ÅRSMØTENE!

Vi snakkes 24. november:)

 

PS: Dere som melder dere på, vil få tilsendt en e-post med link til det digitale møtet - som tidligere.