DAGSKURS : SAUAR ER ÅLREITE DYR

 

SAMAN SKAL ME:

- SJÅ OG KLAPPA PÅ SAUAR

- VERA MED PÅ SAUEKLIPPING

- TOVE EIT SITTERUNDERLAG/SITTEPUTE AV ULLA

- MØTA  EIN GJETARHUND. KVA KAN DEN GJERA?

- KANSKJE EIN TUR MED EIN ALPAKKA?

- KVA ER EI AMMEKU? 

- OG ME ÈT SJØLVSAGT GOD MAT SAMAN !

 

NÅR

6. NOVEMBER 2021

Oppmøte  kl. 09.30-10.00

Kursstart kl. 10:00 - 16:00

 

KOR

Leiar i Voss Bondelag

GRETHE MONICA HAUG

Gjernestunet 27 , 5700 VOSS

 

ANSVARLEG

Grethe Monica Haug; Mobil 90 98 20 30

4H Hordaland; Mobil 99405269

 

ALDER

Aspirantar og juniorar

Født 2011 eller tidlegare

 

PRIS: Gratis 

ANTAL DELTAKARAR:  Max 15

 

PÅMELDING

Via: 4H Hordaland.no

PÅMELDINGSFRIST 17. OKTOBER

 

VIKTIG Å GJE INFORMSJON OM

ALLERGIAR  og T-SKJORTESTØRRELSE VED  PÅMELDING

 

TA MED

ME SKAL VERA UTE HEILE TIDA, SÅ TA MED GODE OG VARME UTEKLE

 

ALLE FÅR MED SEG HEIM :

- TOVA SITTEUNDERLAG

- T– SKJORTE

 

SPONSORAR:

Voss Bondelag

Hordaland Bondelag

Vestland  Fylkeskommune

Studieforbundet  Natur og Miljø