Alle plakettmottakere fra 2020, foresatte og klubbrådgivere, vil bli invitert på årets plakettfest    20. november på Klubben selskapslokaler i Kristiansand, kl. 1200 - 1600.

Vi må ta smittesituasjonen i Norge på høyeste alvor, og derfor vil det alltid være et forbehold om gjennomføringen av festen, men vi krysser fingrene for at festen i november lar seg gjennomføre.

 

Minner om deltakerstøtten fra 4H Norge: Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din klubbrådgiver sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer. Les mer og send inn søknad her: https://4h.no/for-4h-ere/deltakerstotte/ 

 

Har du spørsmål, så ta kontakt med 4H-kontoret på e-post: inger.oyen@4h.no, eller på telefon: 91372778.