INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 4H ROGALAND 2020

 

4H Rogaland kaller med dette inn til fylkesårsmøte.

Tid: Søndag 16. februar 2020, kl.11:00. Registrering fra kl. 10:30.

Sted: Skjold Arena, Vindafjord.

Sakspapirer blir lagt ut her så snart de er tilgjengelige. Alle påmeldte med stemmerett får også tilsendt samlet årsmøtepapirer per epost.

HVEM KAN DELTA PÅ ÅRSMØTE?

Årsmøtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett. 

HVEM FÅR TILSENDT INNKALLING?

4H-klubbene og 4H-garder i Rogaland (gjennom Inform), fylkesleddet til 4H sine medlemsorganisasjoner, valgkomiteen, kontrollkomiteen, ordfører, eventuelle gjester og fylkesstyret. 

Årsmøtet blir kunngjort på hjemmeside for arrangementsmedlemmer, støttemedlemmer, kløvermedlemmer og 4H-alumner.

SAKER

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 20. desember 2019.

KOSTNADER

Det er gratis å delta på selve årsmøtet. Reise- og oppholdsutgifter for representantene til fylkesårsmøtet dekkes av den de representerer.

PÅMELDING

Påmelding for styrevervskurs/årsmøte i medlemsregisteret innen 15. januar 2020.

Alle deltakerne på styrevervkurset blir automatisk påmeldt årsmøtet. Dette er en del av styrevervopplæringen, og de som ikke har stemmerett deltar som observatører. ​​​​​​De som bare skal på årsmøtet melder seg også på styrevervkurs/årsmøte, men merker av ”kun årsmøte”.

VALGKOMITE

Valgkomiteener fortsatt på jakt etter gode kandidater til ulike verv i 2020 og vil gjerne få kontakt med interesserte. Ta kontakt med oss vis du har lyst å bidra aktivt i 4H Rogaland!

Program

10.30  Fremmøte og registrering

11.00  Åpning ved styreleder Mari Aksdal Hermansen

11.10  Årsmøtesaker til og med regnskap

12.00  Generaldebatt

13.00  Årsmøtesaker

14.00  Lunsj

14.30  Vel hjem
 

Forslag til sakliste

SAK 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

SAK 2. Valg av referent og tellekorps

SAK 3. Valg av to (2) personer til å skrive under protokoll fra årsmøtet

SAK 4. Godkjenning av forretningsorden

SAK 5. Årsmelding for 2019

SAK 6. Regnskap 2019, revisormelding og uttalelse fra kontrollkomiteen

Generaldebatt

SAK 7. Årsplan 2020 og 2021

SAK 8. Arrangører fylkesarrangement

SAK 9. Budsjett 2020 og foreløpig budsjett 2021 og 2022

SAK 10. Uttalelser

SAK 11. Innkomne saker

SAK 12. Valg